Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ Praha, ČHMÚ pob. Ostrava ve spolupráci se správci vodních toků.


Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS, výstrahy ČHMÚ) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím sdělovacích prostředků, mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Odry, s.p.  - prostřednictvím internetu
  • od PK ORP Hlučín - voláním předsedovi PK Hať
  • od HZS Moravskoslezského kraje
  • od KPK Moravskoslezského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků