Historické povodně


V Hati se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Po povodni v roce 1956 je zahájena v r.1958 největší stavba v obci - regulace potoka Bečva, který každoročně sužoval obec povodněmi. Stavba byla ukončena v roce 1973 retenční nádrží.

Doložené povodňové epizody: červenec 1997, červenec 2007, květen 2010, květen 2013.

V roce 1997 postihly Hať povodně z Bečvy, srovnatelné s Moravou.

červenec 1997 - na Bečvě

Povodeň z Bečvy v červenci 1997 zaplavila levobřežní inundační zónu Bečvy nábřežní komunikace a sklepy a garáže domů v přilehlých ulicích, vzdutá kanalizace přetekla v mnoha místech široké inundace.

létě (květen) roku 2010 postihly Hať povodně z Bečvy. Povodeň  napáchala v obci hmotné škody na majetku obce i občanů.