B) Vodní nádrže a objekty na tocích v katastru Hať

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Hať v POVIS

Poř.

Id.DIBAVOD

Název

Tok

Poloha [ř.km]

Vlastník

Provozovatel

Plocha [ha]

max Objem m3

Poloha

1

MZE2012_SN_114 Poldr U Mareše suchá nádrž - Obec Hať Obec Hať 0.440  

Hať

2

203 020 140 002

VN Hať Bečva (204660000100) 4.356 Povodí Odry, s.p. Povodí Odry, s.p. - VHP Ostrava 16.040  

Hať

3

203 020 140 012  Rybník v obci Vřesina
 
Bečva (204660000100)  6.400  SJM Černaj Karel a Černajová Helena  SJM Černaj Karel a Černajová Helena  0.150   

Hať

4

PU2009-2014_

204 660 005 207

Poldr u pí Otavové suchá nádrž - pravostranný bezejmenný (204660005200) přítok Bečvy   Obec Hať (vybudoval PÚ z důvodu zachycení přívalových vod z polností)

 Obec Hať

par.č. 2914

1.350 20 000 Hať
5

PU2009-2014_

204 660 000 122

Poldr U Cigána suchá nádrž - levobřežní - chrání před povrchovým splachem do ulice U Závodu   Obec Hať (vybudoval PÚ z důvodu zachycení přívalových vod z polností)

 Obec Hať

par. č. 2894

1.415 30 100 Hať
6

PU2009-2014_

204 660 000 133

Poldr Pískovna suchá nádrž - levobřežní - chrání před povrchovým splachem podél Křižanovické cesty z Pískovny   Obec Hať (vybudoval PÚ z důvodu zachycení přívalových vod z polností) 

Obec Hať

par.č. 3381

 2.236 45 177

Hať_a

Hať_b

Křižanovická cesta


Mapa vodních nádrží v širším regionu katastru obce Hať