Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace II/469 směr jih do Hlučína a silnicí III/4698 a pak směrem na západojihozápad do  Darkovic.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území v katastru obce. Doprava se pak bude směrovat a řídit pokyny Policie ČR na určené objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Hať v POVIS

Id. objízdné trasy Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
1657 Hať OBJ_01_Hať Evakuace RD zaplavených Bečvou směrem na silnici II/469 do evakuačních míst
1591 Hať OBJ_02_Hať Evakuace RD zaplavených Bečvou směrem na silnici III/4698 do evakuačních míst v Darkovicích

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Hať v POVIS

Při rozvodnění potoku Bečvy v obci Hať dochází  k částečnému zaplavení ul. Lipová.

Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
4860 Zákaz vjezdu Zákaz vjezdu v místě rozlivu-ul. Lipová Bečva (204660000100) 2.010
4861 Zákaz vjezdu Zákaz vjezdu v místě rozlivu_ul. Lipová Bečva (204660000100) 2.200


 


Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

Hlavní komunikace II/469 vede od hranic s Polskem až do Hlučína, kteréý se napojuje na silnici I třídy I/56 spojující města  Opava a Ostrava a pak je možné napojední na D1.

Je nejpřímější páteřní komunikací ve směru západ – východ ČR. Jedná se o nejdelší silnici první třídy v České republice.