E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : Bečva H Vřesina


Jsou vybaveny elektronickým snímačem stavů hladin s dálkovým přenosem informací, varovnou SMS a limnigrafickou latí.