Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Hlučín. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Hať, Lipová 357, 747 16 Hať


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Povodňová komise obce Hať 

adresa: Obec Hať, Lipová 357, 747 16 Hať

telefon/fax: 595 020 666;  e-mail: obechat@obechat.cz;  webwww.obechat.cz

poř. příjmení, jméno, titul                                    funkce v komisi adresa na pracoviště                                                  kontakt        
1. Vyletělek, Werner Předseda OÚ Hať, Lipová 86, 747 16 Hať

595 020 662, 734 679 017

2. Mgr. Šula, Milan Místopředseda     OÚ Hať, Lipová 86, 747 16 Hať 

595 020 667, 603 881 182

3. Plaček, Pavel

Člen

OÚ Hať, Lipová 86, 747 16 Hať 

595 020 666, 603 881 184

4. Mučka, Petr Člen

Velitel JSDH Hať

731 157 772
5. Ing. Vrbický, Michal  Člen Jednatel firmy 603 225 512
6. Glenzová, Eva  Člen  OÚ Hať, Lipová 86, 747 16 Hať  732 717 426
7. Jahnová, Svatava  Zapisovatelka  OÚ Hať, Lipová 86, 747 16 Hať  730 894 598