potok Bečva

Délka toku

Lv = 5.238 km na území katastru obce, LVcel = 8.7 km

Číslo hydrologického pořadí:

2-03-02-0140, 2-03-02-0170      

ID toku DIBAVOD

204 660 000 100

ID toku CEVT

10 100 655

Plocha povodí

P = 30,34 km²

Průměrný (roční) průtok

Q = 0,292 m3/s

Pramen

Nad obcí Vřesina v lokalitě Vodní důl ve výšce 264 m n. m.

Ústí 

do Odry v Polsku  ve výšce 195 m n. m.

Správa vodního toku

Povodí Odry s.p. - Ostrava

Průběh toku Bečvy

Hydrologické pořadí               2-03-02-0140            ID Dibavod: 204 660 000 100        ID CEVT: 10 100 655 

Potok Bečva který pramení na katastru sousední obce Vřesina, v lokalitě Vodní důl a od původně severního směru se v jižní části obce Vřesina stáčí k Hati k východu. Obcí Hať protéká od západu k východu a délka jeho toku na katastru obce je 5 238 m, z toho téměř 4 300 m v jeho zastavěné části. Na Bečvě je stanoveno záplavové území s několika rozlivy do inundace a zástavby obce vč. aktivní zóny. Za ČOV opouští potok Českou republiku do Polska, kde se už jako Belk vlévá zleva u Zabelkowa do Odry.

Další bezejmenné toky v katastru obce Hať

 

Identifikátor toku  

ID toku (CEVT)  

Název toku  

Identifikátor recipientu  

Název recipientu  

1.

204 660 000 100

10 100 655

Bečva

200 010 000 100

ODRA

2.

204 660 000 800

10 215 100

 

204 660 000 100

Bečva

3.

204 660 001 200

10 217 435

 

204 660 000 100

Bečva

4.

204 660 001 600

10 216 496

 

204 660 000 100

Bečva

5.

204 660 001 700

10 209 935

 

204 660 001 600

 

6.

204 660 002 000

10 216 930

 

204 660 000 100

Bečva

7.

204 660 002 200

10 215 656

 

204 660 000 100

Bečva

8.

204 660 002 400

10 216 313

 

204 660 000 100

Bečva

9.

204 660 003 300

10 216 810

 

204 660 002 400

 

10.

204 660 003 500

10 211 597

 

204 660 002 400

 

11.

204 660 003 700

10 213 919

 

204 660 002 400

 

12.

204 660 003 900

10 214 109

 

204 660 002 400

 

13.

204 660 004 200

10 211 557

 

204 660 000 100

Bečva

14.

204 660 004 300

10 210 568

 

204 660 004 200

 

15.

204 660 004 600

10 210 967

 

204 660 000 100

Bečva

16.

204 660 004 800

10 211 164

 

204 660 000 100

Bečva

17.

204 660 005 000

10 215 761

 

204 660 000 100

Bečva

18.

204 660 005 200

10 213 433

 

204 660 000 100

Bečva

19.

204 660 005 300

10 212 668

 

204 660 005 200

 

20.

204 660 005 600

10 218 223

 

204 660 000 100

Bečva

21.

204 660 005 800

10 212 091

 

204 660 000 100

Bečva

22.

204 660 006 000

10 212 326

 

204 660 000 100

Bečva

23.

204 660 006 100

10 213 586

 

204 660 006 000

 

24.

204 660 006 300

10 214 580

 

204 660 006 000

 

25.

204 660 006 600

10 211 308

 

204 660 000 100

Bečva