Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - tel.: 596 612 222

 

Přímý výkon správy toků: Povodí Odry, s. p. - závod 1 Opava, provoz Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava

tel.: 596 657 511, provolba: 596 657 5(xx-klapka); fax: 596 657 500


MÚ Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb

oddělení vodohospodářské

Telefon: 595 020 211, 595 020 221   Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01

oddělení vodohospodářské

 Ing. Dagmar Pospíšilová Vodohospodářství +420 595 020 228     E-mail:pospisilova@hlucin.cz
 Ing. Hana Návratová Vodohospodářství +420 595 020 298  E-mail:navratova@hlucin.cz
Ing. et Ing. Jana Ratajová Vodohospodářství +420 595 020 297 E-mail:ratajova@hlucin.cz

Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: 244 031 111

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Oddělení hydrologie

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel: 596 900 237